Nyitóoldal Toplista Regisztráció Támogatás

Ismerd meg jogaidat

A Felhasználói feltételekben leírtakat meg kell ismerned, el kell fogadnod és be kell tartanod.

Felhasználói feltételek

Utolsó módosítás: 2014.03.13. (törölt oldal után több ingyenes oldal nem hozható létre)
Utolsó módosítás: 2012.03.02. (erotikus tartalom, vagy meztelenség bővebb kifejtése)
Utolsó módosítás: 2011.05.29.

A rendszerbe regisztrálóknak és felhasználóknak be kell tartaniuk az alábbi szabályzatot. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot, és gyakran tekintse meg ezt a dokumentumot. Ha Ön megsérti a jelen szabályzatot, honlapját a látogatók számára azonnali hatállyal, értesítés nélkül inaktívvá tehetjük, és/vagy törölhetjük. Honlapjának törlése esetén nem jogosult ismételt regisztrációra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen dokumentum bármikor módosulhat. Az Ön felelőssége, hogy naprakészen ismerje, és betartsa az itt közölt mindenkori aktuális szabályokat.

 

Általános rendelkezések

A Felhasználói feltételekben lefektetett irányelvek mind a honlapszerkesztésre regisztrált felhasználókra azaz Honlapszerkesztőkre, mind a nem Regisztrált felhasználókra, azaz Látogatókra vonatkoznak. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el, más szolgáltatások díjfizetéshez kötöttek.

Az itt meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja, és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely regisztrált, vagy nem regisztrált felhasználótól azt részben, vagy egészében, indoklás nélkül megtagadja.

A Szolgáltatás egyes részeinek használatához a Felhasználónak egy működő e-mail címmel kell rendelkeznie. A működő e-mail cím ellenőrzésére Szolgáltató szúrópróba szerűen Hírlevél néven levelet küld. Nem kézbesíthető levelek esetén a Felhasználó regisztrációja felfüggesztésre, majd törlésre kerül. Szolgáltató a szolgáltatással készíthető honlapokon hirdetéseket helyezhet el.

Regisztráció

A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltésével valósul meg. A regisztrált felhasználónak tetszőleges felhasználónevet, működő e-mail-címet, valós születési dátumát kell megadnia, valamint meg kell ismernie, és el kell fogadnia a Felhasználói feltételeket . A regisztrációt a felhasználó e-mail címére küldött levél segítségével aktiválnia kell, bizonyítva ezzel, hogy az e-mail-cím a tulajdonában van. A későbbiekben is minden e-mail-cím módosításnál újra aktiválni kell a regisztrációt.

Egy felhasználó a felhasználói felületén több oldalt is létrehozhat, több oldalt szerkeszthet, azomban az első törölt oldal után több oldal ingyenesen nem hozható létre, csak a Reklámmentesség értéknövelt szolgáltatás megrendelésével.

Tilalmak

A készített honlapokon Tilos, és a Szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését vonja maga után:

A felhasználóknak maradéktalanul be kell tartaniuk a hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket. Az alábbi felsorolás példálózó jelleggel tartalmazza azokat termékeket és szolgáltatásokat, amelyek reklámozása vagy említése jogszabálysértést valósíthat meg, és amelyek előfordulása internetes környezetben gyakori:

    Tilos továbbá:

A regisztrált felhasználóknak oldalaikon gondoskodniuk kell arról, hogy az ő oldalukon a látogatók beküldései, hozzászólásai maradéktalanul megfeleljenek az itt előírt szabályoknak. A honlapok tartalmát illető jogszabályok betartásáért kizárólag a Honlapszerkesztő tartozik felelősséggel.

Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő jogai

A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve a megjelenítés minden elemét, pl. de nem kizárólagosan a cikkeket, fotókat, grafikákat és egyéb anyagokat, lay-outját, design-ját, szerkesztési elvét, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró számítógép képernyőjén történő megjelenítésen, a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre mentésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A szolgáltatás felhasználó általi megszüntetése

Felhasználó a szerkesztői felület megfelelő oldalán (Beállítások oldal) on-line kérheti a szolgáltatás megszüntetését, a tárolt tartalom és személyes adatok végleges törlését. A kérelem és a "véletlen" törlések elkerülése miatt kivárt idő után az oldalt a Szolgáltató törli. Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy lapjának törlése után Szolgáltató több ingyenes lehetőséget számára nem fog nyújtani, az adatok visszaállítása nem lehetséges.

A Szolgáltatás megszüntetése

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást bármilyen külön indoklás, értesítés nélkül megszüntesse, vagy megtagadja, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a következőkre:

A honlap tartalma sérti

egy adott ország jogszabályait, vagy Nemzetközi jogszabályokat, harmadik fél jó hírnevét;
a közízlést, közerkölcsöt, társadalmilag széles körben elfogadott szokásokat;
Szolgáltató jó hírnevét, vagy üzleti érdekeit;
a Szolgáltatás felhasználói feltételeit, és/vagy Programszabályzatát.
Nem vonz elegendő látogatót, az Internet közönségét nem érdekli, vagy csak szűk kör (pl. baráti kör, zárt társaság) látogatja.

A Honlapszerkesztő

honlapját valószínűsíthetően nem használja;
honlapjára hosszabb idő után sem mutat link, vagy kevés a behívó link;
honlapja nem látogatott;
honlapjának tartalma jórészt más weboldalak tartalmának másolása;
hosszabb idő alatt nem lép be a szerkesztői felületre;
oldalán nincs a látogatóknak szánt publikus oldal (nincs egy oldala sem, minden oldal regisztrációval védett);
oldalán nincs értékelhető tartalom, vagy a tartalom nem fejlődik
nem teljesíti esetleges fizetési kötelezettségeit;
regisztrációját 24 óra elteltével sem aktiválja;
az oldal elköltözött, vagy a címoldalról más weboldalra irányít, annak meglátogatására buzdít,
e-mail címének megváltoztatása után regisztrációját 24 óra elteltével sem aktiválja újra, vagy nem tudja újraaktiválni,
e-mailcíme megszűnt, vagy arra nem küldhető üzenet, illetve az üzenetre a szerkesztő nem válaszol;
hibás, vagy valótlan adatokkal regisztrál, harmadik fél regisztrációját használja sajátjaként (átvett oldal).

Felelősség kizárása

Üzemeltető a Honlapszerkesztők részére csak szoftverhasználatot és tárhelyhasználatot biztosít, nem ellenőriz, és nem keres olyan tényeket, melyek a Felhasználók oldalain jogszabályok megszegésére utalnak. A készített oldalak tartalmát tekintve a jogszabályok betartása a Honlapkészítők felelőssége. A Szolgáltatás keretein belül közzétett tartalomért, vagy az az által okozott kárért egyedül a Honlapszerkesztők vállalják a felelősséget. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartással (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását, vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartás megvalósítója a felelős, ezért Üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés megakadályozása tekintetében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

A Szolgáltató jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére, vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik.

Szolgáltató terméktámogatást csak a rendszer által küldött üzeneteken és feliratokon, valamit a Szolgáltató által készített un. Bemutató oldalon keresztül, valamint e-mail-es kommunikáció által nyújt. Szolgáltató telefonos támogatást nem nyújt azonban ettől döntése alapján eltekinthet.

Garancia kizárása

Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, annak megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért garanciát nem vállal. A szolgáltatás működéséből, vagy működésének hiányából (pl. de nem kizárólagosan, adatvesztés, leállás, elérhetetlenség, programhiba) eredő közvetlen vagy közvetett károkért, vagy egyéb jogkövetkezményekért Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltatás használata a Felhasználó saját felelősségére, kívánságára és kockázatára történik, így Üzemeltető, bár törekszik a hibamentes működésért, semmilyen esetben nem felel a hibájából vagy rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Szolgáltatás keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Adatvédelmi nyilatkozat

Üzemeltető kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési jogszabályok és alapelvek követelményeinek.

A tárolt adatokat harmadik fél számára nem adja ki, kivételt képeznek ez alól azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg, vagy azokat állami hatóság (pl. nyomozó hatóság) kéri. A mások számára megismerhető adatok megadása önkéntes. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy adatait rögzítsük. A regisztrációt anonim módon is igénybe lehet venni, álnevet használni. A gyűjtött személyes adatokat a felhasználó az Adatmódosítás nevű oldalon bármikor megtekintheti, és a számára nyújtott szolgáltatás megszüntetésével együtt törölheti, úgy hogy azok helyreállítása nem lehetséges. A regisztrált látogató kérésére bármikor felvilágosítást nyújtunk a kezelt adatokról, azokat a felhasználó on-line bármikor megtekintheti, szerkesztheti, törölheti.

 

REGISZTRÁCIÓ TOPLISTA TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK Bloglap.hu - 2011-2015